Sebastian Shaw | N E, leksikonet om mordere

Sebastian Alexander SHAWFødt: Chau Quoc Ho I vietnam
Klassifisering: Morder
Kjennetegn: Voldtekt - ran
Antall ofre: 3 +
Dato for drapene: 1991 - 1992
Dato for arrestasjonen: februar 1998
Fødselsdato: november 28, 1967
Ofrenes profil: Jay Rickbeil, 40, som hadde cerebral parese / Donna Ferguson, 18, og Todd Rudiger, 29
Drapsmetode: St abbing med kniv
Plassering: Multnomah County, Oregon, USA
Status:Dømt til tre livstidsdommer uten prøveløslatelse i 2000

IV. KONKLUSJON

I sum konkluderer vi med at ORS 138.060(2) autoriserer statens anke til denne domstolen. Fordi vi konkluderer med at ORS 136.120 ikke ga den tillatelse til å gjøre det, omgjør vi tingrettens kjennelse om å avvise tiltalen og avgi en frifinnelsesdom. I tillegg omgjør vi tingrettens OEC 403-avgjørelse unntatt Pliskas vitnesbyrd. Til slutt avviser vi tiltaltes utfordring med hensyn til relevansen av bevisene for andre forbrytelser og avviser å ta opp fordelene ved de andre feiloppdragene som tiltalte reiser under kontraanke.Ved anke omgjøres tingrettens kjennelse om å avvise tiltalen og frifinnelsesdommen, og saken hjemvises til videre behandling. Kontraanken forkastet.