David Housler | N E, leksikonet om mordere

David Gene HOUSLER Jr.

Klassifisering: Massemorder?
Kjennetegn: R obbery
Antall ofre: 4 ?
Dato for drapene: 30. januar 1994
Dato for arrestasjonen: Samme
Fødselsdato: 7. mars 1994
Ofrenes profil: Kevin Campbell, Angela Wyatt, Patricia Price og Marcia Klopp (Taco Bell ansatte)
Drapsmetode: Skyting
Plassering: Montgomery County, Tennessee, USA
Status: Dømt til fire livstidsdommer i fengsel i 1997. Opphevet. Utgitt 4. oktober 2010

I Court of Criminal Appeals i Tennessee

State of Tennessee v. David G. Housler – 23. februar 2004

State of Tennessee v. David G. Housler – 27. februar 2004


I Circuit Court Montgomery County, Tennessee

kjennelse om å gi begjæring om lettelse etter domfellelse


Courtney Mathews og David Housler (4)

En tidligere soldat ble dømt for drap for døden til fire Taco Bell-arbeidere under et ran i 1994, David Housler – som tilsto å være fluktsjåføren og utkikksmannen – ble idømt en obligatorisk dom på livstid i fengsel. «Du har nettopp dømt en uskyldig 23 år gammel mann,» sa forsvarsadvokat Michael Terry til juryen.

Housler fra Radcliff, Ky., ble funnet skyldig i å ha hjulpet våpenmann og med Fort Campbell-soldat Courtney Mathews, 23. Mathews, som hadde jobbet ved Taco Bell i 10 dager som deltidsoppvaskmaskin og mathåndterer, tvang sin med- arbeidere å ligge på gulvet etter at restauranten stengte, og deretter skjøt dem. Safe og kassa ble ryddet ut, men beløpet som ble tatt ble ikke opplyst.mayhem.net


Mann dømt i 1994 mord løslatt

Getaway-sjåfør David Housler skal overvåkes over telefon

Wsmv.com

4. oktober 2010

CLARKSVILLE, Tenn. -- En mann som en gang ble dømt for drap på en Clarksville Taco Bell har blitt løslatt fra fengselet etter 15 år.

Channel 4s nyhetspartnere på Leaf-Chronicle rapporterte at David Housler vil bo hos foreldrene og bli overvåket over telefon mens distriktsadvokaten bestemmer seg for om han skal prøve ham igjen.

I forrige måned avgjorde en dommer at Houslers advokater skulle ha utfordret inkonsekvenser under hans første rettssak og opphevet hans fire livstidsdommer.

Påtalemyndigheten sa at Housler fungerte som fluktsjåføren for Courtney Matthews, som sitter i fengsel for å ha skutt fire arbeidere under et ran i 1994.


Obligasjon for mann dømt i Taco Bell-drap redusert

wkrn.com

4. oktober 2010

CLARKSVILLE, Tenn. – En dommer i Montgomery County besluttet mandag å senke en dømt drapsmann etter å ha gitt ham en ny rettssak forrige måned.

David Housler ble dømt for drapene på fire Taco Bell-ansatte som ble funnet skutt til døde 30. januar 1994 inne i restauranten Clarksville.

I forrige måned avgjorde dommer John H. Gasaway at Housler, nå 36, mottok ineffektiv advokat fra sin advokat under sin første rettssak og skulle innvilges en ny rettssak.

Mandag gikk han med på å redusere obligasjonen til 15 000 dollar. Housler ble løslatt fra fengselet bare timer senere.

Housler vil bo hos foreldrene sine i Radcliff, Kentucky og bli overvåket via telefon.

Statsadvokatens kontor sa at de ville gå gjennom saken og avgjøre om de ville reise tiltale på nytt.

Housler var ikke våpenmannen i drapene, men i 1997 dømte en jury ham til fire livstidsdommer i fengsel for å ha hjulpet til med å planlegge forbrytelsen.

Housler tilsto å være medskyldig av den dømte utløseren Courtney Mathews, men sa senere at han kom på tilståelsen for å vitne mot Mathews for å få mildhet på en ikke-relatert tyverisiktelse.

'Vi er veldig fornøyde med dommerens avgjørelse,' sa Houslers advokat, Paul Hemmersbaugh. 'Vi tror det vil gi David Housler en mulighet til å prøve å komme videre med livet sitt, å gå tilbake til hjembyen og gjenoppta livet der det ble avbrutt for disse 17 årene siden.'

Mathews ble også dømt til fire livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse.


STATE v. HOUSLER

STATE of Tennessee v. David G. HOUSLER.

nr. M2003-03122-SC-R11-CD.

15. juli 2005

JANICE M. HOLDER, J., avga rettens uttalelse, der FRANK F. DROWOTA, III, C.J., og E. RILEY ANDERSON, ADOLPHO A. BIRCH, JR., og WILLIAM M. BARKER, JJ., sluttet seg til .

Michael E. Terry, Nashville, Tennessee, for saksøkte-appellanten, David G. Housler. Paul G. Summers, statsadvokat og reporter; Michael E. Moore, advokatfullmektig; og Joseph F. Whalen, III, assisterende riksadvokat, for saksøkeren, staten Tennessee.

MENING

Vi ga gjennomgang for å avgjøre om Court of Criminal Appeals gjorde feil ved å omgjøre tingrettens kjennelse som supplerte ankeprotokollen i tiltaltes sak med utskriften av medtiltalte Courtney Mathews rettssak. Vi konkluderer med at tingretten har supplert saksprotokollen på riktig måte. Følgelig omgjør vi dommen fra lagmannsretten. Vi beordrer supplering av ankeprotokollen med Mathews-utskriften for vurdering i saksøktes relaterte regel 11-anke som pågår i denne domstolen.

Tiltalte, David G. Housler, og hans medtiltalte, Courtney Mathews, ble tiltalt for fire tilfeller av grovt drap i forbindelse med dødsfallene til fire Taco Bell-ansatte i 1994 i Clarksville, Tennessee. Den samme dommeren ledet deres separate rettssaker. I 1996 ble Mathews dømt som siktet. Utskriften av Mathews-rettssaken ble utarbeidet i juni 1997. Houslers rettssak ble holdt i november 1997. Housler ble dømt som siktet og dømt til livsvarig fengsel.

Housler anket sin overbevisning til Court of Criminal Appeals. Han tok opp flere spørsmål, inkludert om staten presenterte inkonsekvente teorier i rettssakene til Housler og Mathews i strid med Houslers rettigheter til rettferdig prosess. I følge Housler argumenterte staten under Mathews rettssak at Mathews handlet alene i å begå drapene, men argumenterte under Houslers rettssak at Housler fungerte som Mathews utkikk. Housler la ved Mathews-utskriften til appellbrevet. Court of Criminal Appeals nektet å vurdere utskriften fordi den ikke var korrekt attestert og ikke var en del av ankeprotokollen. Housler sendte deretter inn en begjæring som ba om at Court of Criminal Appeals skulle supplere protokollen med hele protokollen fra Mathews-rettssaken. Subsidiært ba Housler om at Court of Criminal Appeals påla tingretten å supplere protokollen med Mathews-utskriften. Court of Criminal Appeals avviste Houslers forslag.

Deretter inngav Housler en begjæring i tingretten og ba om at tingretten skulle supplere protokollen med Mathews-utskriften. Rettssaken ga Houslers forslag, og fant at uten supplering og sertifisering av Mathews-utskriften ikke nøyaktig avslørte det faktiske grunnlaget for Houslers rettferdige prosesskrav om inkonsekvente teorier og rettens avgjørelse angående dette spørsmålet. Court of Criminal Appeals innvilget statens søknad om ekstraordinær overprøving i henhold til Tennessee Rule of Appellate Procedure 10 og omgjorde tingrettens kjennelse som supplerer protokollen. Court of Criminal Appeals mente at supplering av journalen var upassende fordi Mathews-utskriften ikke ble introdusert i rettsretten og ikke var riktig sertifisert. Vi innvilget anmeldelse.

ANALYSE

Tennessee Rule of Appellate Prosedyre 24 styrer innholdet i posten ved anke. Ankeprotokollen består av papirer 1 og utstillinger arkivert i rettssaken, utskriften eller bevisforklaringen, eventuelle forespørsler om instruksjoner og alle andre forhold som er utpekt av en part og som kan inkluderes i protokollen som angitt i underavdeling (g) av denne regelen. Tenn. R.App. S. 24(a). Hensikten med ankeprotokollen er å formidle en rettferdig, nøyaktig og fullstendig redegjørelse for hva som skjedde med hensyn til de spørsmålene som er grunnlaget for anke. ID. Prosedyren for korrigering eller endring av posten er angitt i underavdeling (e) i regel 24, som gir:

Hvis en sak som kan inkluderes på riktig måte utelates fra journalen, er feilaktig inkludert, eller er feilaktig ført i den, kan journalen korrigeres eller modifiseres for å samsvare med sannheten. Eventuelle forskjeller angående hvorvidt protokollen nøyaktig avslører hva som skjedde i tingretten, skal forelegges og avgjøres av tingretten uavhengig av om protokollen er overført til lagmannsretten. I fravær av ekstraordinære omstendigheter er tingrettens avgjørelse avgjørende. Om nødvendig kan lagmannsretten eller tingretten pålegge at en tilleggsjournal attesteres og oversendes.

Rettens myndighet til å legge til eller trekke fra journalen er ikke ubegrenset. Underavdeling (g) av regel 24 gir det

n spørsmål som er grunnlaget for anke.

Prosedyren for å korrigere eller modifisere posten gjenspeiler de to målene om å unngå teknikalitet og fremskynde en rettferdig løsning av saken på dens meritter. Disse målene oppnås ved å respektere tingrettens avgjørelse om hvilke saker som på riktig måte kan inkluderes i protokollen, og dermed unngå ytterligere rettssaker om dette emnet alene. Bradshaw v. Daniel, 854 S.W.2d 865, 868 (Tenn.1993). Rettssaken er i den beste posisjonen til å avgjøre hvilke forhold som er nødvendige for å gi en rettferdig, nøyaktig og fullstendig redegjørelse for saksgangen som anken er basert på. ID. på 869; se også Artrip v. Crilley, 688 S.W.2d 451, 453 (Tenn.Ct.App.1985) (identifiserer rettssaken som den endelige dommeren for utskriften eller bevisforklaringen).

Denne domstolen har stadfestet supplering av protokollen av tingretten i henhold til regel 24 i flere saker som involverer forhold som ikke ble innført i bevis under rettssaken. I Johnson v. Hardin, 926 S.W.2d 236 (Tenn.1996), vedla saksøkerne transkripsjonsdeler til sitt forslag om en ny rettssak, men unnlot å følge bestemmelsene i regel 24 for innlevering av en delvis utskrift. Rettssaken ga saksøkernes anmodning om å supplere journalen med den passende sertifiserte delen av utskriften som allerede var inneholdt i den tekniske journalen. Lagmannsretten omgjorde tingretten og forkastet anken. Vi reverserte lagmannsretten og mente at rettsdommerens avgjørelse om at den delvise utskriften ga en rettferdig, nøyaktig og fullstendig redegjørelse for hva som skjedde under rettssaken med hensyn til det enkelte spørsmålet som ble reist under anke, var avgjørende. Johnson, 926 S.W.2d ved 240.

I State v. Causby, 706 S.W.2d 628, 633 (Tenn.1986), mente denne domstolen at Court of Criminal Appeals gjorde feil ved å unnlate å vurdere erklæringer som ikke hadde blitt innrømmet som bevis, men som var innlevert til tingretten til støtte. av forslaget om ny rettssak. Vi begrunnet at erklæringene med påstand om upassende juryseparasjon kunne inkluderes på riktig måte i protokollen fordi, når erklæringene ble innlevert, Tennessee Rule of Criminal Procedure 33(c) to beordret at de anses som bevis. Causby, 706 S.W.2d ved 633.

I Bradshaw var det gitt en ny rettssak til saksøkeren etter en realitetsrettssak. 854 S.W.2d på 869. Ved varetektsfengsling la tiltalte inn begjæring om kortfattet dom, basert på hele protokollen. Rettsdommeren konkluderte med at tiltaltes vitnesbyrd ved den første rettssaken var riktig inkludert i protokollen ved anke. Lagmannsretten nektet å vurdere dette vitneforklaringen, og mente at fordi det ikke ble transkribert på tidspunktet for høringen av begjæringen om kortfattet dom, var det ikke for lagdommeren da han tok stilling til begjæringen. Omvendt mente vi at i henhold til regel 24(e), fravær av ekstraordinære omstendigheter, har ikke en ankedomstol myndighet til å nekte å vurdere saker som er bestemt av rettsdommeren til å være passende inkludert i protokollen. ID.

I denne saken ble Mathews-utskriften brukt av forsvaret, påtalemyndigheten og tingretten. Forsvarsadvokat leste fra deler av Mathews-utskriften i avhør av vitner og fremføring av argumenter. Partene og rettsdommeren diskuterte lenge spørsmålet om inkonsekvente teorier og bevisene som ble tilbudt under Mathews rettssak. Disse diskusjonene fant sted før og under Houslers rettssak, så vel som under høringen om Houslers forslag om en ny rettssak. Til tross for disse diskusjonene ble Mathews-utskriften aldri bevist. Mathews-utskriften var heller ikke vedlagt forslaget om en ny rettssak.

Ikke desto mindre gjenspeiler protokollen at Mathews-utskriften ble behandlet for tingretten. I begynnelsen av høringen om forslaget om en ny rettssak, protesterte staten mot at tingretten vurderer eventuelle nye bevis angående spørsmålet om inkonsekvente teorier, og hevdet at tingretten bare trenger å sammenligne Mathews-utskriftene og utskriften av Houslers rettssak: Det er ingenting i denne bevegelsen seks [angående inkonsistente teorier] som ikke er dekket av transkripsjonene. Alt staten presenterte er i utskriften; i utskriften for den første rettssaken og i utskriften for den andre rettssaken. Under høringen om forslaget om en ny rettssak bemerket rettsdommeren at han måtte gå tilbake og lese transkripsjonen av Mathews-rettssaken for å friske opp erindringen om et visst vitnes vitnesbyrd. Under høringen om tilleggsforslaget kommenterte dommeren:

Denne domstolen har sagt - og jeg tror egentlig ikke det har blitt protestert mot av staten, kanskje det - men denne domstolen har sagt gjentatte ganger, og mener fortsatt nå, at du ikke kan lese Matthews [sic] transkripsjon, du kunne ikke ha sittet gjennom rettssaken og trodd noe annet enn at staten Tennessee trodde at Courtney B. Matthews [sic] handlet alene i ranet og drapet på folkene som var ansatt på Taco Bell Restaurant.

(Uthevelse lagt til). Videre, i rekkefølgen som ga Houslers begjæring om å supplere protokollen, uttalte tingretten:

Mr. Housler tok opp spørsmål før rettssak, under rettssak og etter rettssak knyttet til de to påtalemyndighetene, spesielt de forskjellige påtaleteoriene. Domstolen benektet Houslers juridiske argumenter, delvis etter domstolens vurdering, gjennomgang og sammenligning av rettssakens vitnesbyrd fra statens påtale av Courtney Mathews og statens påtale av David Housler.

(Uthevelse lagt til).

I motsetning til statens påstand, stolte ikke rettsdommeren kun på hans minne om Mathews-rettssaken. Se Lane v. State, 968 S.W.2d 912, 914-15 (Tenn.Crim.App.1997) (som slår fast at en lagmannsrett ikke kan gjennomgå minnet om rettsretten, og denne mangelen vil generelt hemme [appellrettens] evner for å effektivt gjennomgå posten). Dokumentet gjenspeiler at tingretten på riktig måte vurderte Mathews-utskriften i avgjørelsen om problemet med inkonsekvente teorier. Vi mener at ethvert forhold som er hensiktsmessig vurdert av tingretten kan inkluderes i ankeprotokollen og kan legges til protokollen i henhold til regel 24(g) når en slik sak er nødvendig for å formidle en rettferdig, nøyaktig og fullstendig redegjørelse for hva som skjedde i tingretten med hensyn til de spørsmålene som er grunnlaget for anke.

Vi understreker viktigheten av å bevise saker på riktig måte under rettssaken. En part som unnlater å følge riktig prosedyre risikerer å få slike forhold utelukket fra ankeprotokollen. Selv om det ville vært bedre praksis for Housler å formelt ha introdusert Mathews-utskriften som bevis, rettferdiggjør ikke denne tekniske defekten å se bort fra en del av protokollen som tingretten på riktig måte vurderte og anså nødvendig for en rettferdig, nøyaktig og fullstendig redegjørelse for hva som skjedde i tingretten. Se Bradshaw, 854 S.W.2d på 869.

Rettssaken i denne saken fant spesifikt at posten var unøyaktig uten tillegg og sertifisering av Mathews-utskriften. Staten bestrider ikke nøyaktigheten av Mathews-utskriften som er sertifisert av rettssaken, eller antyder at den er forskjellig fra utskriften som ble brukt under Housler-forhandlingene. Attestering av utskriften i forbindelse med utfylling av journalen var ikke upassende. Se Johnson, 926 S.W.2d på 240. Fraværende ekstraordinære omstendigheter er en domstols avgjørelse angående supplering avgjørende. Tenn. R.App. S. 24(e). Siden vi ikke finner ekstraordinære omstendigheter, konkluderer vi med at Court of Criminal Appeals gjorde feil ved å omgjøre tingrettens kjennelse som tillot utfylling av journalen med den sertifiserte utskriften av Mathews-rettssaken.

KONKLUSJON

Vi mener at tingretten kompletterte ankeprotokollen på riktig måte med Mathews-utskriften, og at det ikke eksisterer noen ekstraordinære omstendigheter som rettferdiggjør Court of Criminals Appeals avslag på å vurdere Mathews-utskriften. Følgelig omgjør vi dommen fra Court of Criminal Appeals og beordrer herved supplering av ankeprotokollen med den bekreftede utskriften av Mathews-rettssaken for behandling av denne domstolen i Houslers relaterte regel 11-anke.

Kostnadene ved denne anken beskattes til den ankemotparten, staten Tennessee.

FOTNOTTER

1 . Regelen ekskluderer imidlertid uttrykkelig følgende papirer: (1) stevninger eller innkallinger for ethvert vitne eller for enhver tiltalt når det er en oppmøte for en slik tiltalt; (2) alle papirer knyttet til oppdagelse, inkludert avsløringer, forhør og svar på disse, rapporter om fysiske eller mentale undersøkelser, forespørsler om å innrømme, og alle meldinger, forslag eller ordre knyttet til dette; (3) enhver liste som jurymedlemmer er valgt fra; (4) prøvetruser; og (5) minutter for åpning og stenging av retten. Tenn. R.App. S. 24(a).

to . Tennessee Rule of Criminal Procedure 33(c) bestemmer at erklæringer som er inngitt til støtte for en begjæring om ny rettssak skal anses som bevis av retten.'David Housler under rettssaken hans i 1997.

David Housler, 2010.